About CCG

Η CCG είναι μια ομάδα συμβούλων εξειδικευμένων στην υποστήριξη βιομηχανικών δραστηριοτήτων μέσω της πληροφορικής, και παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες, υποστήριξη και προϊόντα για:

 • Την υποστήριξη των γενικών διευθύνσεων, των διευθύνσεων της εφοδιαστικής αλυσίδας, της παραγωγής, του engineering και της πληροφορικής στη διαμόρφωση του οράματός τους, της στρατηγικής τους και τις τακτικής τους όσον αφορά στην εκμετάλλευση και στην πληροφορική των βιομηχανικών τους εγκαταστάσεων 
 • Την υποστήριξη των υπευθύνων και των ομάδων που είναι επιφορτισμένες με τη λειτουργία και με την πληροφορική, να υλοποιήσουν τις απαιτούμενες αλλαγές : χαρτοφυλάκιο έργων, αρχιτεκτονική, διαμόρφωση και εγκατάσταση
H CCG είναι μια ομάδα συμβούλων εξειδικευμένων στην υποστήριξη βιομηχανικών δραστηριοτήτων μέσω της πληροφορικής, οι ειδικότητες και οι εμπειρίες των οποίων στοιχειοθετούνται πλήρως στο δομημένο πλαίσιο CCM.

Το CCM, το πλαίσιο αρχιτεκτονικής για επιχειρήσεις με Βιομηχανική Δραστηριότητα που ανέπτυξε η ομάδα CCG είναι ένα δομημένο Σώμα Γνώσης (body of knowledge) το οποίο εμπλουτίζεται συνεχώς, και λαμβάνει υπόψη τις διάφορες διαστάσεις της πληροφορίας στα βιομηχανικά συστήματα: οργάνωση και δομές, ευφυΐα, διαδράσεις και μνήμη, απόφαση και δράση, επικοινωνία και τεχνολογία. 

Κατασκευασμένο πάνω σε βιομηχανικά πρότυπα και μεθόδους, επιστημονική έρευνα και εκτεταμένη πρακτική εμπειρία, το CCM καλύπτει τους τομείς της παρακολούθησης της απόδοσης για επιχειρήσεις με βιομηχανική δραστηριότητα, τα μοντέλα αρχιτεκτονικής και τις διαδικασίες, τους κινδύνους, την προστασία και την ασφάλεια, τη διαδραστικότητα, τις λύσεις και το engineering του αυτοματισμού και της πληροφορικής, καθώς και τη "φυσική" των επιχειρήσεων

Η ομάδα CCG παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες, υποστήριξης καθώς και προϊόντα υποβοήθησης:

 •  των γενικών διευθύνσεων, των διευθύνσεων της εφοδιαστικής αλυσίδας, της παραγωγής, του engineering και της πληροφορικής ώστε να διαμορφώσουν το όραμά τους, τη στρατηγική τους και τις τακτικές τους σε ό,τι αφορά στην εκμετάλλευση και την πληροφορική των βιομηχανικών τους εγκαταστάσεων 
 •  των υπευθύνων και των ομάδων που είναι επιφορτισμένες με τη λειτουργία και την πληροφορική, ώστε να υλοποιήσουν τις απαιτούμενες αλλαγές: χαρτοφυλάκιο έργων, αρχιτεκτονική, διαμόρφωση και εγκατάσταση

Επιθυμία μας είναι να ενεργοποιήσουμε την εγγενή "εξτροπική" ικανότητα της επιχείρησης να ενεργεί, να αντιδρά και να διαπρέπει χάρη στην συμβιωτική προσέγγιση του CCM να ενσωματώνει τεχνολογίες της πληροφορικής με όλα τα αναγνωρίσιμα και διαχειρίσιμα μέρη της.

 

 

CCG Associates

Services

Taking appropriate action to induce knowledge and practices to handle efficiently a given part of the CCM Body of Knowledge and associated methods and standards.
This can include:
 • Self learning documentation,
 • In-house training courses,
 • Workshops,
 • Open courses
 • Teaching in schools and universities, 
 • Writing articles, developing papers and reports under specific directions for neutral articles in magazines, promotional report and white papers

Standards & practices

CCS

The Application of the Theory of Constraints for Project Management

CEA

The Coherent EA is a change oriented Enterprise Architecture approach base on the concept of continuous change. It taking the time dimension into consideration and suggest that an enterprise is changing continuously. The change oriented EA model is initiated to clarify major myth in the EA community as has evolved to emphasize on reference model and service oriented architecture to enable simplicity and agility, Segment Architecture to close the gap of business performance to address business change base empirical need. EA has not evolved as expected because there is a great confusion on What is EA, what is reference model, the role of service oriented architecture and the purpose of segment architecture due lack of a update EA model to keep up with the EA evolution. The community try to understand EA from the traditional application development oriented EA approach. CEA suggest a change oriented enterprise architecture approach which break the myth of target enterprise architecture and clearly explain what is reference model, the role of service oriented architecture and the purpose of segment architecture.

DBR

Scheduling Methodology based on the Theory of Constraints

From Wikipedia, the free encyclopedia
The Department of Defense Architecture Framework (DoDAF) is a reference model to organize the enterprise architecture (EA) and systems architecture into complementary and consistent views.
The DoDAF defines a set of products that act as mechanisms for visualizing, understanding, and assimilating the broad scope and complexities of an architecture description through graphic, tabular, or textual means.
It is especially suited to large systems with complex integration and interoperability challenges, and is apparently unique in its use of "operational views" detailing the external customer's operating domain in which the developing system will operate

This standard is an CEN/ISO NWI that specifies requirements for interoperation both within and between
operational environments of manufacturing enterprises.
It defines an interoperability framework and specifies requirements for processes and underpinning metadata that must be in place to establish solutions to various concerns of interoperability (business, processes, services,
data).
It describes the particular requirements of different types of environments (unified, integrated, and federated).
It focuses on requirements to enable communication rather than defining the communication itself, and is thus independent of specific technologies.
(Martin Zelm and Kurt Kosanke)

This ISO standard addresses data integration, sharing, exchange, and hand-over between computer systems.
Its purpose is to facilitate integration of data to support the lifecycle activities and processes of production facilities by developping a generic data model and reference data library for process plants.
 
It currently (may 2009) includes the following parts:

 • Part 3: Reference data for geometry and topology
  • specifies geometric and topological concepts, enabling the recording of geometric and topological data using ISO 15926-2 and in a way consistent with first order logic.
  • specifies concepts related to mesh topology and functions defined with respect to meshes, enabling the recording of mesh topology data and the representation of property distributions.
 • Part 1: Overview and fundamental principles
  • Introduction, information concerning engineering, construction and operation of production facilities is created, used and modified by many different organizations throughout a facility's lifetime. 
 • Part 2: Data model - Data Model.
  • a generic 4D model that can support all disciplines, supply chain company types and life cycle stages, regarding information about functional requirements, physical solutions, types of objects and individual objects as well as activities.
 • Part 4: Initial reference data
  • defines the initial set of reference data for use with the ISO 15926 and ISO 10303-221 industrial data standards
 • Part 7: Implementation methods for the integration of distributed systems -- Template methodology (draft)
  • defining an implementation architecture that is based on the W3C Recommendations for the Semantic Web.
 • Part 8: Implementation methods for the integration of distributed systems -- OWL representation (draft)
 • Part 9: Implementation methods for the integration of distributed systems -- Facade implementation (draft)
 • Part 10: Implementation methods for the integration of distributed systems -- Abstract test methods (draft)

 

This International Standard is work in progress by the ISO TC 184/SC 5 group.
It is intended to establish guidance regarding KPI and associated metrics in the following areas:
- Definition
Concepts and representations of categories, classifications, and instances of KPIs, including the procedures for their computation.
Usage and application
Guidelines on the use of KPIs at different levels within an organization, especially in their use for decision support.
Benefit
Descriptions of relationships between KPIs and other business indicators to show benefits (e.g. hard vs. soft, alignment to functional capability, alignment to role/title etc).
Collaboration
Alignment with other industry frameworks on KPI, such as, MESA, WERC, SCOR, APICS and similar organizations to minimize overlap and duplication of effort.

The standard will have the following parts:
Part 1: Overview, concepts and terminology
Part 2: Definitions and descriptions of key performance indicators
Part 3: Templates and categories of KPIs
Part 4: Exchange and use of KPIs

From WD4
Abstract: This International Standard addresses the creation, analysis and sustainment of architectures of
systems through the use of architecture descriptions. A conceptual model of architecture description is
established. The required contents of an architecture description are specified. Architecture frameworks are
introduced for codifying conventions and common practices of architecture description within a community.
The content of an architecture framework is specified. Annexes provide the motivation and background for key
concepts and terminology and examples of applying this International Standard.

 This UN/CEFACT – XML Naming and Design Rules Technical Specification describes and specifies the rules and guidelines that will be applied by UN/CEFACT when developing XML schema.

This technical specification provides a way to identify, capture and maximize the re-use of business information expressed as XML schema components to support and enhance information interoperability across multiple business situations.

PeaF is a Pragmatic Enterprise Architecture Framework which allows organisations to kick start or re-start an EA initiative and provides a comprehensive EA Framework and associated Toolkit of everything required to hit the ground running.

PRODML is an industry initiative to provide open, non-proprietary, standard interfaces between software tools used to monitor, manage and optimize hydrocarbon production.
PRODML supports data exchange between applications and data stores in the office domain (typically data historian and technical analysis applications) within the context of the three use cases listed above. The emphasis is on near-real time optimization (i.e. optimization that can be achieved by making changes in the existing production configuration that can be effected within one day). Typical attributes of associated workflows are:
• Use of data from historian data stores to drive technical applications
• Use of models to infer data that is not measurable or not measured
• Use of automated time-series data analysis and modelling, including forecasting
• Production alarm management based on targets and tied to workflow exception handling
• Integration of well work-over schedules, well tests and predicted tank volumes

Customers

A2I
ACTEMIUM
ADP
AEI
AGRANA
AIR LIQUIDE
AKTEHOM
ALSTHOM
APPLEXION
APRISO
APV-INVENSYS
ARC-INFORMATIQUE
AREVA TA, NC, FBFC
ASPEN TECH
ATOS ORIGIN
AVIN OIL
AXENS
BAXTER
BAYER
BEAI
BIC
BNIC
BP
Bristol Myers Squibb
BRITISH AIRWAYS
BUHLER MIAG
CEA
CEGELEC
CETIM
CHEVRON
Chipita International
CIRA-CONCEPT
COGESAL-MIKO
COKA COLA
COMATELEC
CONCISE MANAGEMENT
COURBON
CRP Henri Tudor
DUPONT
EDF
ELAN SOFTWARE
EMKA
ERELIA
EURIWARE
EVALI
EXXON MOBIL
FAGE
FLEURY MICHON
GDF
GDF Suez
GOODYEAR
GROUPE LAFARGE
GSKBio
Haute Ecole Léonard de Vinci-ECAM
HD TECHNOLOGY
HEINEKEN
Hellenic Petroleum
HIMA
HONEYWELL GERDS
ICOTEM
IDBS
ILSYS
INCOTEC
INFOTEAM
INFOVISION
IPEDEX
JOHNSON & JOHNSON
KLM
KNAUF SAS
KNORR
L'Oréal
LACTALIS
Le Gouessant
LILLY
LOGICACMG
MASSELIN OCEANE
MASTERFOOD-ISI
MICHELIN
MILLIPORE
MSD
NESTLE
NEXANS
OET
ORDINAL
PERTINENCE
PETZETAKIS
PFIZER
PRINCEPS
Public Power Corporation
QUASAR SOLUTIONS
REMINEX
RENAULT
RHODIA
ROCKWELL AUTOMATION
ROHM & HAAS
SAINT LOUIS SUCRE
SANOFI AVENTIS
SCHNEIDER ELECTRIC
SIEMENS
SILICOMP MANAGEMENT
SOFREGAZ
SOLVAY
SPC-CONSULTANT
ST GOBAIN
SUPELEC Rennes
SYDEL
TECHNIP
TETRA PAK PROCESSING
TEXACO
TINEA
TITAN CEMENT
UCB-PHARMA
UNILEVER
UNILOG
UNIV. DE TECHNOLOGIE Troyes
VEOLIA
WONDERWARE
WRIGLEY
YOKOGAWA
YTONG